Assessorament continuat

L'assessorament continuat consisteix en un conjunt d'hores a dedicar durant un període de temps determinat a solucionar qüestions, a proposar solucions, a verificar solucions, a elaborar informes, a impartir formació, a participar en reunions, etc. en l'àmbit del procés d'adopció de l'e-Administració en una Administració Pública.

 

El principal benefici que aporta és poder disposar d'un conjunt de recursos humans especialitzats en e-Administració, amb experiència contrastada i que no formin part de l'estructura de l'organització. Això permet molta flexibilitat a l'hora d'implantar l'e-Administració i no suposa un increment del capítol I.

 

Beneficis:

 

  1. Estalvi de temps en la posada en marxa de l'e-Administració.

  2. Estalvi de costos en la posada en marxa de l'e-Administració.

  3. Disposar d'un equip pluridisciplinari que gestioni el projecte.

  4. Experiència en e-Administració.

  5. Flexibilitat en els perfils de l'equip segons les necessitats de cada moment del projecte.

  6. Poder gestionar el canvi de forma eficient i amb uns costos acotats.

  7. Reaprofitar el que altres ja han fet.

  8. Tenir garanties d'èxit.