Assessorament en la implantació de l'e-Document

Ajudem als nostres clients en la concepció, planificació, construcció, execució i supervisió d'un pla de gestió de documents.

Participem amb el client en la definició dels instruments metodològics necessaris:

 

  • Disseny del sistema d'arxius

  • Construcció del quadre de classificació

  • Adaptació del mètode de descripció

  • Aplicació de les taules d'avaluació documental

  • Adequació de les normes internacionals (ISO) a la realitat de l'organització

  • Elaboració i aplicació del vocabulari de metadades