Compliment Llei de 19/2013 de Transperència

AGTIC ofereix un servei d'assessorament expert en la identificació de les necessitats i la definició estratègica del pla d'adaptació a la Llei 19/2013 de transperencia.

Aquest assessorament contempla la validació del compliment legal, asegurant que es repecten tots els requeriments d'aquesta llei i de la resta de normatives relatives a la publicitat de les actuacios públiques.

Així mateix, contempla la definició dels procediments i canals per aprofitar les dades existents en els sistemes d'informació i minimitzar l'impacte de compliment d'aquesta llei.

També inclou la identificació d'alternatives, solucions o entorns proporcionats per altres administracions i comparació amb estratègies d'altres institucions de referència.

Finalment, s'inclou la definició d'una campanya de difusió i promoció per donar l'adequat coneixement en el moment oportú a les diferents accions que es realitzen.