Certificats digitals.

Riscos associats al seu ús.

The e-Governance in the Catalan Public Universities
Disseny d'un sistema d'arxiu segur d'expedients i documents electrònics autèntics
Mostrar más