Oficina tècnica per a la reenginyeria de processos

Encara que sovint la pròpia organització té coneixements per portar a terme projectes d'aquests tipus, el dia a dia, el fraccionament del coneixement entre diferents persones de l'organització, la complexitat de coordinació, etc., fa que sigui  recomanable externalitzar-los per a garantir l'execució del projecte amb dates i qualitat.

 

Les tasques que realitza l'oficina de projectes són, entre altres:

 

  • Preparació de la reenginyeria: valoració de les normes, lleis, etc. que poden ajudar a simplificar el procediment administratiu.

  • Interlocució i coordinació dels diferents agents implicats en el procés. Aportem els coneixements pluridisciplinaris a l'hora de tractar el procés des de diferents visions

  • Seguiment de la implantació del nou procés: Definir processos de control i seguiment de l'execució, ajudar en la validació de les entregues i els plans de proves, identificar riscos emergents

  • Facilitar la gestió del canvi: Ajudar en la comunicació, informació i formació i en la identificació de possibles impactes del procés en altres àrees

  • Normalitzar la documentació per poder-la reutilitzar en nous processos.