Pla director del document i l'expedient electrònic

Les organitzacions, tant en el sector públic com privat, necessiten preparar els seus procediments i normatives internes per aprofitar els avantatges que ofereix l'ús de documents electrònics.

 

  • La consultoria es desenvolupa assessorant als responsables de les decisions estratègiques de caràcter organitzatiu i normatiu sobre els aspectes que cal planificar.

  • S'entrega un Pla Director que regula aspectes com: criteris per a l'atribució i l'ús d'identitats digitals, per a la generació de documents electrònics i el seu emmagatzematge i arxiu, polítiques d'ús de la signatura digital, gestió de la seguretat de la informació, digitalització i impressió segura de documents, i altres aspectes relacionats en garantir la seguretat (confidencialitat, integritat, disponibilitat, accessibilitat i traçabilitat) dels documents electrònics.

  • Els projectes de preparació d'un Pla director del document i l'expedient electrònic puguin anar associats amb projectes del Full de Ruta d'adaptació al document electrònic, però compleixen objectius diferents (el PDDEE es mou únicament en el pla organitzatiu i normatiu i el PADEE en el pla d'implantació).