El nostre equip

 

AGTIC és una empresa de serveis creada l'any 2003, que té una gran experiència en la gestió de projectes relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

AGTIC ofereix serveis i productes a les empreses i administracions públiques per a donar resposta a la necessitat de gestió dels seus sistemes d'informació, especialment en relació amb la seguretat de la informació i la gestió automatitzada dels procediments administratius, incorporant el document electrònic com a eina de validesa jurídica.

 

L´empresa s'ha especialitzat en la prestació de serveis de consultoria en relació amb la implementació d'eines d'Administració Electrònica, ajudant als seus clients a definir la seva estratègia en quant a la migració cap el document digital, el full de ruta per a la introducció a diferents eines i aplicacions requerides i la gestió del canvi, tant a nivell tècnic com humà.

 

Per això compta amb un equip de professionals amb molta experiència que lideren equips multidisciplinars en l'anàlisi d'organitzacions, reingenieria de processos, gestió documental, arxivística i aplicación de les TIC per a la millora de l'eficiència i la seguretat de la informació de les organitzacions.

Jordi Masias

Fundador, expert en e-Document, e-Signatura i en Tecnologies i Seguretat de la Informació

Enginyer superior en informàtica per la UAB i Màster en direcció de departaments TIC per la UB, acumula 10 anys d'experiència en direcció d'empreses i organitzacions especialitzades en TIC, havent exercit com a director general de Camerfirma i l'Agència Catalana de Certificació (CATCert). Aquesta experiència li ha permès viure de primera mà la implantació a l'estat espanyol de l'administració electrònica i del document electrònic com a centre d'un nou paradigma empresarial.

Raül Rabionet

Expert en l'àmbit legal i normatiu, Tecnologia i Seguretat de la Informació

Enginyer superior en informàtica per la UPC i llicenciat i màster en dret per ESADE, disposa d'una extensa experiència en els aspectes jurídics i organitzatius de les tecnologies de la informació, desenvolupant una carrera com a auditor de riscos tecnològics abans de la seva incorporació a AGTIC. Ha guiat la planificació estratègica de projectes d'administració electrònica de nombroses administracions. Disposa de la certificació CISA (Certified Information Security Auditor).

Rafel Roig

Expert en Organització i en Tecnologia i Seguretat de la Informació

Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la UAB i màster en Direcció de Sistemes d'Informació per la UOC, ha desenvolupat la seva carrera professional en dos de les quatre majors empreses d'auditoria a nivell mundial, formant part del departament de gestió de riscos tecnològics i realitzant auditories de seguretat, adaptacions i auditories de la LOPD i la ISO 27001, reenginyeria de processos de negoci i gestió d'aspectes relacionats amb l'adaptació a la llei 11/2007 i el canvi de paradigma que suposa passar d'una gestió basada en paper a una gestió basada en documents electrònics amb validesa jurídica. Disposa de les certificacions CISA, CISM, CIA e ISO27001 Lead Auditor.

Eva Mejias

Consultora especialitzada en arxivística i gestió documental

Llicenciada en Informació i Documentació per la UB i Màster en Arxivística i Gestió de documents per la UAB. Ha sigut arxivera a l'Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya, a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i a l'Arxiu de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ponts de la UPC.

Jonatan Celdrán

Consultor especialista en Administració Electrònica 

Llicenciat en Ciències polítiques i de l'administració per la UAB i màster en gestió pública per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, va iniciar la seva carrera professional en projectes per a l'administració pública i al camp de la  investigació social i econòmica. Els darrers anys s'ha especialitzat en l'administració electrònica implantant solucions integrals per a la gestió dels expedients i documents electrònics a diversos ens públics de Catalunya on també ha realitzat reenginyeria de processos i desenvolupat processos de gestió del canvi.