Reenginyeria de processos

El nou entorn legal permet la incorporació de documents electrònics amb validesa jurídica i prescindir plenament del paper, és a dir, és plenament factible definir tot un procediment sobre suports digitals i establir fluxos de treball automatitzats. Per fer-ho, cal dur a terme una reenginyeria de processos.

 

Són molts els beneficis que aporta realitzar una reenginyeria de processos en relació a l'estalvi de temps i costos dels processos resultants ja que les eines informàtiques i els documents electrònics permeten la immediatesa entre la successió de tasques del procés ja que no es depèn del moviment de paper i és possible un accés immediat en tot moment i des de qualsevol lloc a la informació relacionada. A més, facilita a l'Administració Pública donar compliment al dret del ciutadà de relacionar-se a través de mitjans telemàtics.

 

Durant el procés de reenginyeria es parteix de la informació del procediment preexistent en l'Organització i es fan reunions amb les àrees responsables, amb l'objectiu d'identificar els motius pels quals es realitza cada una de les tasques existents en el procediment i fer la transposició al món electrònic.

 

A partir d'aquí, es fa una proposta alternativa de flux de treball, posant especial èmfasi en la manera com s'han d'introduir els documents digitals en el procés (formats del document, manera d'obtenir-los, necessitats de digitalització).

 

Els especialistes d'AGTIC poden participar també en la gestió de la implantació del procediment sobre eines informàtiques, així com en la seva validació.

 

AGTIC aporta en aquest tipus de projectes el seu coneixement expert en la simplificació de procediments i en la gestió de la implantació de procediments sobre eines informàtiques sense les quals avui en dia no es podria pensar en la millora i simplificació de procediments. A més, AGTIC aporta el seu coneixement expert en aspectes jurídics d'especial rellevància per dotar als procediments basats en documents electrònics de plena validesa jurídica tant a l'àmbit públic com privat.